صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ رابطه Friendship

Friendship

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ رابطه

در فرهنگ آمریکایی مایک مفهمومی داریم به اسم Friendship ، که می شود همان دوستی اجتماعی. یعنی همان رابطه ای با همان چهارچوبی که من با یک پسر دارم، با دختر هم داشته باشم. مثل رابطه ای که با دخترخانم هایی که در این کانال تلگرام یا هر فضای مجازی دیگری یا در بیرون دارم. یک مفهومی داریم به اسم Casual Dating ، در اصل خاص تر می شود. مثل دختری که من با او می خواهم سینما بروم، قدم بزنم، شب ها صحبت کنم یا به رستوران بروم. رابطه ای است که من یک دختر خانم را انتخاب می کنم و بیشتر برنامه های بیرون رفتن ام را با او برنامه ریزی می کنم.

یک مفهومی داریم به اسم Dating ، خیلی ها وقتی می گویند ما با دختر خانمی یا پسری Date داشتیم، یعنی علاوه بر آن چه در Casual Dating گفتم، معاشقه هم داشته اند. طبیعتا غلظت عاطفی این رابطه بالاتر است. وابستگی بالاتر است. در هر حال Date کردن هر چیزی تا قبل از Sex کردن است. و در نهایت اخیرا در یک سال گذشته در امریکا مفهومی به اسم FWB آمده که در اصل یک ترکیبی از Casual Dating + Sex است. مخفف Friend with benefit . یعنی دو نفر در رابطه همان قرارهای بیرون و دونفری شان را دارند، خیلی بهم وابسته نیستند، خیلی به هم عاطفه با غلظت بالا ندارند، اما بی‌فاصلگی هم دارند اگر پیش بیاید و هر دو بخواهند. این در امریکا بسیار عمومیت دارد.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه