صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ رابطه تیزهوش، زیبا و قدرتمند

تیزهوش، زیبا و قدرتمند

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ رابطه

به نظر من، هر زنی دوست دارد با مردی “تیزهوش، زیبا و قدرتمند” آمیزش کند. همان طور که هرمردی دوست دارد با زنی “مغرور، با ذکاوت و زیبا” آمیزش کند. این موضوعی فراتر از بی‌فاصلگی است. این که ما دوست داریم با کسی بی فاصله شویم که دارای برجستگی های شخصیتی و اندامی باشدکه به ندرت در همه مردها یا زن ها یافت می شود. نادر است. و خیال می کنم همین مساله سبب می شود ما راحت تر خودمان را در فرآیند یک لذت بردن دو طرفه، به اویی بسپاریم که چنین خصوصیتی دارد، یعنی پسر یا دختری که می دانیم افرادی زیادی این شانس را ندارند که با او باشند. چه بخواهیم یا نه، این مساله ای جدای از دوست داشتن است. مساله ای است که در لایه های پنهان روان – ذهن ما جریان دارد.این که ما جذب شخصیت های خاص می شویم. شخصیت های خاص، یعنی افرادی که بیشتر از این که دوست شان داشته باشیم، به دست آوردن شان سبب می شود به خود احساس بهتر و متفاوتی پیدا کنیم.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه