صفحه اصلی فرهنگ سیب زمینی خوشگل

سیب زمینی خوشگل

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ رابطه

تا به حال سیب زمینی خوشگل دیده اید؟ سیب زمینی متقارن و زیبا و بدون قناسی؟ اصلا سیب زمینی، همین شکل است. نمی شود بوتاکس اش کرد بشود به تقارن سیب! نمی شود فشارش داد و بوس آبدار اش کرد بشود به زیبایی توت فرنگی!

بعضی آدم ها ذاتا عوضی اند. نه آموزش پذیرند؛ نه آرامش پذیرند، نه سازگار پذیرند. حال آن ها را بفرست سربازی. عوضی تر می آیند بیرون. بفرست دانشگاه برای ادامه تحصیل، عوضی تر فارغ التحصیل می شوند. بفرست زندان، بدتر می شوند و به عنوان رئیس یک مافیای جدید می آیند بیرون. اصلا آنها بینداز داخل دستگاه چرخ گوشت؛ چرخ گوشت می گوید داداش این عوضی را از ما بکش بیرون، قطعه های ام خراب شد.

در زندگی همه ما، هر چند سال، یا هر چند مدت، یک آدم عوضی پیدا می شود. خیلی هم طبیعی است. خدا اکسیژن را آفرید، کنارش دی اکسید کربن را هم. چکار کنیم؟ خوب ساده است.

راه کنار آمدن و با کمترین صدمه از کنار این تیپ آدم ها رد شدن را باید خیلی خوب فرا گرفت. این یکی از هنرهای زندگی است. مثل تعویض لاستیک پنچر یا یادگرفتن کمک های اولیه به بیماران قلبی، آن را هم یاد بگیرید. این گونه یک رئیس عوضی، یک خواستگار عوضی، یک همکلاسی عوضی یا حتی یک مشتری عوضی خیلی کمتر می تواند روی اعصاب و روان شما راه برود. این افراد دست خودشان نیست، این طور به دنیا امده اند، برعکس فیلمفارسی هیچ وقت هم تبدیل به آدم خوبه نمی شوند، این طور هم از دنیا می روند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه