صفحه اصلی فرهنگ آدم اشتباهی

آدم اشتباهی

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ رابطه

یک ماساژ خوب و عالی شما را آرام می کند، و وقتی تمام می شود حتی نمی خواهید لباس هایتان را بپوشید و از داخل آن دنیای لبریز از آرامش و خلوت به دنیای Real سابق تان برگردید. به خیال من، یک پارتنر عاطفی خوب درست مثل همین است، هربار و هربار با روح شما دقیقا چنین کاری می کند. کسی که دوست ندارید از همه زمان هایی که پیش او هستید، به دنیای بدون او بازگردید. نکته ساده دیگری هم وجود دارد، اما اگر او کسی باشد که دقیقا حسی برعکس به بودنش پیدا کنید، معنی اش این است که یک آدم اشتباهی داخل زندگی عاطفی تان است.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه