صفحه اصلی فرهنگ چیزکیک ساعت ده

چیزکیک ساعت ده

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ رابطه

من سال های سال پسر شیطونی بودم. اگرچه اعتقاد دارم آدمیزاد شیطنت هایش باید پیوسته حد و مرز داشته باشد. نامردی و بی ظرفیتی داخلش نباشد. اما خوب، به سبب همین شیطنت ها، فکر می کنم به مرور زمان از دنیای دختران و پسران شناخت نیم بندی نسبت به هم سن و سال هایم پیدا کردم. خیلی از آن ها هم زیاد درد و دل کرده اند و چیزهای جالب و متفاوتی از داخل زندگی هایشان متوجه شده ام.

امروز داشتم به دنیای خودمان پسرها نگاه می کردم. بعد تصمیم گرفتم بیایم و برای شما بنویسم که از نظر پرنس جان پنج گروه پسری که او حدس می زند بعد از ازدواج، بیشتر از بقیه “احتمال” خیانت در آن ها هست بیشتر چه کسانی هستند؟ لطفا کسی این لیست را برندارد و امشب برود سراغ همسرش، طبق معمول، این نظر من است. حرف های پرنس جان ممکن است اشتباه هم باشد.

گروه اول، مردهایی که فعالیت زیادی در شبکه های اجتماعی دارند. واقعا فکر می کنم این روزها زیاد مجازی بودن، همبستگی دارد با این مساله. به هر حال دنیای مجازی جایی است که شما بالاخره کسی که تا مدتی بتواند خیلی خوب همدردتان باشد را پیدا می کنید. حال ممکن است همدردی ها ارزش افزوده هم با خودشان بیاورند. به قول آقایان، نیکی و پرسش؟ گروه دوم، مردهایی که سن شان پایان یک دهه سنی هستند، مثل ۲۹ ساله ها، ۳۹ ساله ها، ۴۹ ساله ها و ..حال چرای اش بماند. تجربه شخصی است. آکادمیک نیست. اما تا نباشد چیزکی پرنس جان نگوید چیزها.

گروه سوم، همه مردهایی که قبلا یک بار خیانت کرده اند. خیانت اصولا مثل خوردن یک چیزکیک خوشمزه است در ساعت ده صبح آن هم وسط کار. حال اگر از لحاظ درونی یک روز وجدان تان نپذیرد خوردن اش غلط است، خوب، هنوز ده صبح های زیادی مانده است تا قبل از کفن شدن.

گروه چهارم، به نظرم مردهایی که یک پارتنر شاد و شنگول برای شما هستند. یعنی خیلی خودشان را با شما هپلی نشان می دهند و جلوی بقیه زیاد به شما ابراز علاقه تایتانیکی می کنند. اصولا اگر مردی ناگهان مرد ایده آل تان شد، حدس بزنید یک لطیفه ای هم آن بیرون، ناگهان زن ایده آلش شده است. تصادف جالبی است. نه؟

و آخر هم مردهایی که پول دار هستند. پول در خیانت موثر است، چرا؟ چون آن را ساده تر می کند و کم ریسک تر. اصولا پول تنها چیزی را که سخت می کند راحت خوابیدن است. حال یک مردی ممکن است هیچ کدام از این ها نباشد و باز خیانت هم بکند، این ها دیگر موجودات فراگروهی هستند، بنابراین اگر پارتنر شما جزو آن پنج گروه بالا نبود، به احتمال ۹۹ درصد یک فراگروهی است. بطور کلی خیلی مراقب نباشید، توکل کنید به خدا. در غیر این صورت همه زندگی تان مجبورید نگهبانی بدهید. لبخند

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه