صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ رابطه بابالنگ درازها

بابالنگ درازها

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ رابطه

همیشه فکر کرده ام که آدم خوب های رابطه ها دو دسته اند. آن ها که وقتی به زندگی تان می آیند، آرام آرام می فهمید دقیقا همان کسی هستند که می خواسته اید، پس به مرور عاشق شان می شوید. آن ها قلب شما را جان می دهند. و گروه دیگر آن ها که وقتی به زندگی تان می آیند، می فهمید آرام آرام همان کسی شده اید که دقیقا می خواسته اید. همان خودِ دوست داشتنی و آرام و کودکانه تان. آن ها اما دنیای تان را جان می دهند. اگر چه آدم های دسته اول در زندگی ما هر چند سال تکرار می شوند، اما خیال می کنم آدم های دست دوم، برای هرکدام از ما، تنها یک بار می آیند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه