صفحه اصلی سیاستسیاستِ آمریکایی میت رامنی

میت رامنی

نوشته پرنس‌جان
سیاستِ آمریکایی

چند نکته درباه ایشان بنویسم. آقای میت رامنی یک مورمون است. مورمون ها که بیشتر ثروتمند هستند در اصل معتقد به شاخه ای از مسیحیت هستند که بر روی مسایلی خاص خیلی تاکید دارند، از جمله مثل مسلمانهای سنتی، قائل به چند همسری هستند. آن ها کلیساهای خاص خود را دارند و اکثرا تاجر یا کارخانه دارند و کمتر از طبقه متوسط بوده اند. رامنی کشیش یکی از این کلیسا ها نیز می باشد. او مهمترین رقیب باراک اوباما بود در انتخابات سال ۲۰۱۲، فردی که چند سخنرانی اش که موجب تحقیر فقرا و طبقه متوسط شد کار او را بسیار سخت کرد. او فرد باهوشی است و در زمینه تجارت از دانشگاه Harvard فارغ التحصیل شده است.

از لحاظ شخصیتی و دیپلماتیک میت رامنی، آدم باثباتی نیست. به عنوان نمونه او علی رغم جمهوری خواه بودن و مذهبی بودن، بارها شده به تناسب منفعت سیاسی اش، از ازدواج همجنسگرایان یا سقط جنین دفاع کرده است، و در جایی دیگر مخالف کرده است. یا به نظر می آید علی رغم با همه کلمات تحقیر آمیزی که به ترامپ نسبت داد، دیروز موقع بیرون امدن از جلسه اش با ترامپ دستان اش را جلوی دهان اش گرفت و به خبرنگارها فریاد زد”خیلی خوش گذشت”! به هر روی اگر او وزیر امور خارجه احتمالی آینده آمریکا باشد، قدرتمندترین سیاستمدار این کشور بعد از رئیس جمهور خواهد شد، اگرچه روی کاغذ، معاون رئیس جمهور قدرتمندتر است و در اصل مسئولیت خاصی ندارد. به نظر می آید دانلد ترامپ قصد دارد با انتخاب های اش حزب جمهوری خواه را نه تنها بیشتر مورد تمسخر یا شکاف قرار دهد، که خود را فردی غیر قابل پیش بینی نشان دهد که هر وقت بخواهد می تواند همه معادلات را بهم بزند، و از ان مهمتر، هرکسی را رام کند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه