صفحه اصلی فرهنگ چراغ قرمز

چراغ قرمز

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ زیبایی

در برخی معدود دانشگاه های آمریکا، اگر مطلع شوند که شما در سال گذشته عبور از چراغ قرمز داشته اید، از ثبت نام شما خودداری می کنند. همین طور برخی بانک ها، اگر مطلع شوند شما در قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه های زیادی داشته اید، از وام دادن تا ۷ سال به شما خودداری می کنند. این را نوشتم تا بدانید چگونه در کشوری مثل آمریکا همه چیز را بهم مرتبط کرده اند و این خود یک “کنترل گر” قوی برای منظم کردن رفتار مردم است.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه