صفحه اصلی فرهنگ اینترنت و دنیای شبکه های مجازی

اینترنت و دنیای شبکه های مجازی

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ زیبایی

من فکر می کنم که اینترنت و دنیای شبکه های مجازی، سطح “آگاهی” مردم را در در کمتر جایی بالاتر برده است. اما “سطح اطلاعات” مردم را بالاتر برده است. به عبارت بهتر آگاهی نتیجه تجزیه و تحلیل درست اطلاعات است و بسیاری از مردم در ارتباط با این حجم اطاعات رسانه ای فاقد این خصلت هستند.

کسی که همه خبرهای سیاسی را هر روز را در هر کانال مرتبط و وب سایت و اپلیکیشن های اش می خواند اما یک تحلیل درست سیاسی از اوضاع پیرامون اش نمی تواند به شما ارائه بدهد از نظر من آگاهی سیاسی ندارد، تنها اطلاعات سیاسی دارد.

یک چیزهایی می داند، اما نمی داند این ها را چگونه کنار هم قرار دهد و به یک مضمون مهمتر برسد که هسته ماجراست. درهر حال، چون پشت رفتاری مثل اینترنت گردی و اپلیکیشن گردی فکر کردن به ندرت جایگاه اش حفظ می شود در میان کاربران، صرفا مرور و جذب اطلاعات است. و این دلیل اش بمباران اطلاعاتی است که به مغز ما می شود. خطری برای همه ما.

این درباره خوره های کتاب ها هم گاهی صادق است به خیال من، ما کتاب خوان زیاد داریم، اما کتاب فهم، بعید می دانم به ان اندازه . همه آن هایی که کتاب پشت کتاب می خوانند اما خود کتاب را نمی توانند تحلیل کنند. نمی توانند بفهمند مثلا نویسنده ۸۰ درصد حرف درست زد و ۲۰ درصد حرف غیرمنطقی زد. بعد بروند دنبال آن ۲۰ درصد که اصلاح اش کنند در ذهن خودشان. صرفا آمده اند حرف نویسنده یک کتاب را بخوانند و از بر کنند و درست بپندارند و آن را به کتابخانه شان اضافه کنند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه