صفحه اصلی فرهنگ ۵۶ ساعت

۵۶ ساعت

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ زیبایی

همه ما، هر هفته مان ۱۶۸ ساعت است. اگر هر کدام مان هر روز ۸ ساعت بخوابیم و ۸ ساعت کار یا درس بخوانیم. هر هفته ۵۶ ساعت وقت آزاد داریم. کاری که ما در این ۵۶ ساعت تصمیم می گیریم بکنیم می تواند باعث شود نسبت به دیگران یک شخصیت پیشرو شویم، یا یک آدم روزمره بمانیم. این ۵۶ ساعت، ۵۶ ساعت مهمی است.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه