صفحه اصلی فرهنگ حرف ها وتجربیات دیگران

حرف ها وتجربیات دیگران

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ زیبایی

به نظر من این خیلی مهم است که ما با مطالعه و گوش کردن به حرف ها وتجربیات دیگران و دقت کردن به اطراف و زیاد فکر کردن خودمان را طوری تربیت کنیم که همیشه، یا اگر نه همیشه اما اکثر مواقع، خودمان بزرگتر از مشکل مان باشید.

آدم باید بزرگ تر از مشکل اش باشد، این عقیده من است. در این صورت است که برای حل کردن اش همیشه راه حلی به ذهن اش می رسد. آن موقع است که تدبیرش کار می کند. شما اگر کوچولو تر از مشکل تان باشید، آن مشکل شما را بالاخره از پا در می آورد، یا می فرستد گوشه رینگ.

من یک دوست جنوبی دارم که همیشه می گوید “یه طوری نشه که مشکل بزنه پاره ات کنه!” بله، راست می گوید. البته ما نباید مشکل را پاره کنیم (مثل پاک کردن صورت مساله)، اما باید برای اش یک راه حلی عالی پیدا کنیم. برای اش تمرین کنید، از همین امشب. اغلب مواقع سایز مشکل ها را زیادی تخمین می زنیم، این را بعد از حل کردن شان می فهمیم.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه