صفحه اصلی فرهنگ پمپ بنزین

پمپ بنزین

نوشته پرنس‌جان
فرهنگفرهنگِ زیبایی

پمپ بنزین

- نوشته پرنس‌جان

یکی از کارهای هفتگی شما در امریکا مثل ایران، مراجعه به پمپ بنزین است. می خواهم اطلاعاتی درباره تفاوت های سیستم بنزین و یا گازوئیل اینجا در مقایسه با ایران را نکته وار بنویسم.

نکته اول) همه شرکت های ارائه کننده بنزین یا گازوئیل، خصوصی هستند. و متعلق به شرکت های مختلفی که یا توزیع کننده اند مثل شرکت ۷۶ یا خودشان دارای جایگاه نفتی هستند و پالایشگاه تولید بنزین دارند مانند Arco یا Chevron. کمپانی Chevron متعلق به خانواده بوش است. خانواده پهلوی (فرزند شاه سابق) نیز در یکی از این کمپانی ها سهامدار است.

نکته دوم) هر پمپ بنزین (Filling Stations) در امریکا لیست قیمت های اش را هر ۱۲ ساعت تغییر می دهد. درست همان کاری که در بازار ارز ایران اتفاق می افتد. آن ها قیمت های شان را روی تابلوهای بزرگی که بیرون پمپ بنزین است تغییر می دهند (عکس نخست ای که گرفته ام).

نکته سوم) قیمت های هر پمپ بنزین با دیگری فرق دارد. بسته به تعداد مشتری، جایگاه پمپ بنزین، اوضاع سیاسی روز یا حتی نوساز یا کهنه ساز بودن آن. بعضی ها از اپلیکیشن هایی برای پیدا کردن ارزان ترین ها استفاده می کنند و به آن پمپ بنزین می روند. بنابراین ممکن است دو پمپ بنزین از شرکت آرکو، با تفاوت یک چهارراه، قیمت های متفاوتی بدهند.

نکته چهارم) شما هزینه بنزین را می توانید با کارت اعتباری یا نقد (Pre-payment) پرداخت کنید. پرداخت نقدی معمولا شامل تخفیف بیشتری در هزینه بنزین تان می شود. (دلیل اش مساله مالیات است).

نکته پنجم) علی رغم تبلیغاتی که می شود، تقریبا کیفیت همه بنزین ها یکسان است میان شرکت ها.

نکته ششم) پمپ بنزین های آمریکا به ندرت صف دارد. این به دلیل زیاد بودن جایگاه هاست. معمولا هر زمان وارد شوید دستگاه خالی موجود هست. تمام مراحل بنزین زدن را معمولا خود مشتری انجام می دهد و کارمند جایگاه ندارد.

نکته هفتم) بنزین در آمریکا در سه کیفیت استاندارد وجود دارد که با سه دکمه معمولا زرد روی دستگاه پمپ بنزین مشخص شده اند، اگر دکمه ۹۱ را فشار بدهید بالاترین کیفیت بنزین را با ۱۰% اتانول دریافت می کنید (Premium).

اگر دکمه ۸۹ را فشار بدهید کیفیت نسبتا خوب را دریافت می کنید (Mid-Grade). اگر دکمه ۸۵ را فشار بدهید بنزین معمولی می گیرید (Regular). طبیعتا دکمه ۹۱ باعث می شود پول بیشتری بدهید. (در شرکت های مختلف ممکن است عددها متفاوت باشند)

نکته هشتم) اتفاقات سیاسی که در خاورمیانه می افتد به وضوح روی قیمت بنزین در آمریکا تاثیر می گذارد. سقوط معمر قذافی، توافق با ایران یا سقوط صدام از عوامل نوسان قیمت بنزین در آمریکا بود.

نکته نهم) دستگیره پمپ که وارد بدنه ماشین می شود در آمریکا دارای چنان سنسورهای قوی است که تقریبا غیر ممکن است بعد از پر شدن باک، بنزین روی زمین بریزد. برعکس ایران، احتمال این که شما وارد پمپ بنزین آمریکایی بشوید و بوی بنزین را حس کنید تقریبا صفر است!

نکته آخر) روی همه دستگاه های پمپ بنزین باید برای هر سه نوع بنزین سه برچسب امضا شده زرد رنگ باشد که نشان از دقیق بودن کار کردن این دستگاه است. (در عکس دومی که گرفته ام).

مانند درست کار کردن کنتور، تست اکتان موجود در بنزین، دقیق بودن حجم بنزین خروجی از مجراها، قیمت اندازی درست یا امن بودن دستگاه برای کارت اعتباری مردم. سازمان امریکایی National Institute of Standards and Technology (NIST) عهده دار آن است هر ۳ ماه.

نکته برای شما از لحاظ ورود بیشترین مقدار بنزین به باک اتومبیل تان نسبت به قیمت پرداختی، بهترین زمان برای بنزین زدن در هر جای جهان نزدیک خط استوا، بین ساعت ۶ صبح تا ۹ صبح است.

یکی از کارهای هفتگی شما در امریکا مثل ایران، مراجعه به پمپ بنزین است. می خواهم اطلاعاتی درباره تفاوت های سیستم بنزین و یا گازوئیل اینجا در مقایسه با ایران را نکته وار بنویسم.

نکته اول) همه شرکت های ارائه کننده بنزین یا گازوئیل، خصوصی هستند. و متعلق به شرکت های مختلفی که یا توزیع کننده اند مثل شرکت ۷۶ یا خودشان دارای جایگاه نفتی هستند و پالایشگاه تولید بنزین دارند مانند Arco یا Chevron. کمپانی Chevron متعلق به خانواده بوش است. خانواده پهلوی (فرزند شاه سابق) نیز در یکی از این کمپانی ها سهامدار است.

نکته دوم) هر پمپ بنزین (Filling Stations) در امریکا لیست قیمت های اش را هر ۱۲ ساعت تغییر می دهد. درست همان کاری که در بازار ارز ایران اتفاق می افتد. آن ها قیمت های شان را روی تابلوهای بزرگی که بیرون پمپ بنزین است تغییر می دهند (عکس نخست ای که گرفته ام).

نکته سوم) قیمت های هر پمپ بنزین با دیگری فرق دارد. بسته به تعداد مشتری، جایگاه پمپ بنزین، اوضاع سیاسی روز یا حتی نوساز یا کهنه ساز بودن آن. بعضی ها از اپلیکیشن هایی برای پیدا کردن ارزان ترین ها استفاده می کنند و به آن پمپ بنزین می روند. بنابراین ممکن است دو پمپ بنزین از شرکت آرکو، با تفاوت یک چهارراه، قیمت های متفاوتی بدهند.

نکته چهارم) شما هزینه بنزین را می توانید با کارت اعتباری یا نقد (Pre-payment) پرداخت کنید. پرداخت نقدی معمولا شامل تخفیف بیشتری در هزینه بنزین تان می شود. (دلیل اش مساله مالیات است).

نکته پنجم) علی رغم تبلیغاتی که می شود، تقریبا کیفیت همه بنزین ها یکسان است میان شرکت ها.

نکته ششم) پمپ بنزین های آمریکا به ندرت صف دارد. این به دلیل زیاد بودن جایگاه هاست. معمولا هر زمان وارد شوید دستگاه خالی موجود هست. تمام مراحل بنزین زدن را معمولا خود مشتری انجام می دهد و کارمند جایگاه ندارد.

نکته هفتم) بنزین در آمریکا در سه کیفیت استاندارد وجود دارد که با سه دکمه معمولا زرد روی دستگاه پمپ بنزین مشخص شده اند، اگر دکمه ۹۱ را فشار بدهید بالاترین کیفیت بنزین را با ۱۰% اتانول دریافت می کنید (Premium).

اگر دکمه ۸۹ را فشار بدهید کیفیت نسبتا خوب را دریافت می کنید (Mid-Grade). اگر دکمه ۸۵ را فشار بدهید بنزین معمولی می گیرید (Regular). طبیعتا دکمه ۹۱ باعث می شود پول بیشتری بدهید. (در شرکت های مختلف ممکن است عددها متفاوت باشند)

نکته هشتم) اتفاقات سیاسی که در خاورمیانه می افتد به وضوح روی قیمت بنزین در آمریکا تاثیر می گذارد. سقوط معمر قذافی، توافق با ایران یا سقوط صدام از عوامل نوسان قیمت بنزین در آمریکا بود.

نکته نهم) دستگیره پمپ که وارد بدنه ماشین می شود در آمریکا دارای چنان سنسورهای قوی است که تقریبا غیر ممکن است بعد از پر شدن باک، بنزین روی زمین بریزد. برعکس ایران، احتمال این که شما وارد پمپ بنزین آمریکایی بشوید و بوی بنزین را حس کنید تقریبا صفر است!

نکته آخر) روی همه دستگاه های پمپ بنزین باید برای هر سه نوع بنزین سه برچسب امضا شده زرد رنگ باشد که نشان از دقیق بودن کار کردن این دستگاه است. (در عکس دومی که گرفته ام).

مانند درست کار کردن کنتور، تست اکتان موجود در بنزین، دقیق بودن حجم بنزین خروجی از مجراها، قیمت اندازی درست یا امن بودن دستگاه برای کارت اعتباری مردم. سازمان امریکایی National Institute of Standards and Technology (NIST) عهده دار آن است هر ۳ ماه.

نکته برای شما از لحاظ ورود بیشترین مقدار بنزین به باک اتومبیل تان نسبت به قیمت پرداختی، بهترین زمان برای بنزین زدن در هر جای جهان نزدیک خط استوا، بین ساعت ۶ صبح تا ۹ صبح است.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه