صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ زیبایی برگشت به آمریکا

برگشت به آمریکا

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ زیبایی

بعد از سال ها وقتی دوباره به آمریکا برگشتم، یکی از تفاوت هایی که میان فرهنگ خیابانی ایرانی و آمریکایی خیلی به چشم ام آمد، مساله خوشبویی بود. اگر بخواهم صادق باشم، ایرانی ها مردم به مراتب خوشبو تر و پاکیزه تری هستند نسبت به آمریکایی ها. و آشکارا. (البته امریکایی ها دیگر یک فرهنگ و قوم نیستند)

برخلاف آنچه آمریکایی ها معمولا در رسانه ها و سریال ها و فیلم های شان بیشتر از خودشان به عنوان زندگی تر و تمیز آمریکایی نشان می دهند، به نظرم نه اینقدر به لباس و پوشش شان به اندازه ایرانی ها اهمیت می دهند، نه به نظافت شان. من میانگین نرم جامعه را در نظر می گیرم. طبیعتا آمریکایی هایی که دارند در خیابان وال استریت نیویورک قدم می زنند یا در خیابان بورلی هیلز لس انجلس از شیک ترین ایرانی ها هم بسیار شیک ترند، اما این ها مکان های استثنایی هستند. نرم جامعه شان بسیار متفاوت است و دور از آنچه ایرانی ها تصور می کنند.

یکی از این موارد بوی خوب دادن است. به نظرم عادت به مصرف پرفیوم در ایرانی ها بالاتر است. خاصه در میان خانم ها و دخترخانم ها. دراین موضوع دقت می کنم چون بینی ام فوق العاده قوی است، عطر شناس بدی هم نیستم، و البته در کنارش به نظافت حساس ام.

ایرانی ها هم پرفویم های گرانتر و متفاوت تر مصرف می کنند هم افزون تر. و بدن های شان واقعا تمیز تر است. خاصه هربار به ایران می آیم، دختر ایرانی را بسیار پاکیزه تر و مرتب تر و خوش سلیقه تر در پوشش نسبت به دختر آمریکایی می بینم. (فارغ از میزان پوشش یا مساله آرایش افراطی) دنیای مردانه اش هم به همین نسبت. شما وقتی در خیابان های امریکا قدم می زنید نوعی لاابالیگری را در پوشش می بینید. گویی فقط خواسته اند راحت بپوشند. البته از جهتی این خوب است، اما خوب، گاهی از آن سوی بام افتادن است. و خوب درک می کنم وقتی آمریکایی ها به ایران می آیند، چقدر نظافت و طرز لباس پوشیدن مردم تحت تاثیرشان قرار می دهد، حتی اگر صدای اش را در نیاورند. لبخند

دیده ام که ایرانی ها، خیلی های شان عادت دارند حتی برای کارهای روزانه خودشان هم خوشبو به نظر برسند. این فرهنگ در میان آمریکایی های ثروتمند هست، اما در مردم عادی بسیار کمتر. شاید بیشتر عطر را برای محیط های خاص استفاده کنند یا اگر در قراردادهای کاری شان صراحتا به تمیز پوشیدن و رسمی پوشیدن اشاره شده باشد. در هر حال، این طور نیست که غربی ها در همه رفتارشان از ما خاورمیانه ای ها بالاتر باشند. خیر این طور نیست. آرام آرام درباره این تفاوت ها هم صحبت خواهم کرد. و صحبت خواهم کرد درباره خصوصیاتی در مردم ایران، که در جایی مثل امریکا، تنها مردمی از خانواده های سطح بالا آن ویژگی ها را دارند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه