صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ زیبایی عوضی به در

عوضی به در

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ زیبایی

یک رسمی در ایران هست به اسم “۱۳ به در” دراصل هم روز نزدیک شدن به طبیعت است، هم قدیمی ها معتقد بودند که با این کار نحسی و انرژی های منفی را از زندگی بیرون می کنیم و یک سال پر از آرامش را به استقبال می رویم.

خیال می کنم در تقویم شخصی مان، باید یک روز داشته باشیم به اسم روز “عوضی به در” فلسفه اش هم این باشد که سرسید آن تاریخ، هر آدم عوضی که از پارسال وارد زندگی مان شده را با او قطع ارتباط کنیم و از دنیای مان بیندازیم بیرون.

سال دوستی جدید را با آدم های کمتر اما بهتر شروع کنیم. باور کنید این فرمول خیلی خوب کار می کند. در eliminate کردن اطرافیان قدرتمند باشید. بی درنگ انجام اش دهید. مثل همه آدم هایی که بدون درک تان محدودتان می کنند. آن هایی که به طرز منفی حس رقابت در شما بر می انگیزند و دائم باعث استرس تان می شوند، مثل آدم هایی که مدام در زندگی تان کنجکاوی و دخالت می کنند و بابت هر خطایی که کشف می کنند عاشق نصیحت کردن تان هستند. مثل همه آدم هایی که به شما حسادت می کنند، زیرآب می زنند و یا جلوی تان دلسوزی می کنند اما بعد می فهمید به ریش تان خندیده اند. حتی آدم هایی اگر مثل مجسمه هم هیچ کاری نکنند، با همین حضور الکی شان کلی انرژی منفی به شما می دهند و مدام حس می کنید یک چیز بدی در آن ها هست و اما هنوز نمی دانید چیست.

“عوضی به در” یک روز مهم در هر سال من است و واقعا با این روز خوشحالم. البته یک روز در تابستان است روی تقویم ام که می تواند مرا به طبیعت خودم برگرداند. پیشنهاد می کنم شما هم چنین روزی داشته باشید. آدم های بی خود و منفی در زندگی ما، مثل فایل های با پسوند dll ویندوز هستند که اگر پاک شان کنید اتفاق خاصی که نمی افتد که هیچ، سبک تر هم می شود سیستم زندگی تان.

آدمی یا باید تنها باشد، یا دائم با افرادی باشد که وقتی کنارشان هست “ارزش آن ساعت ها” خیلی بیشتر از تنهایی خودش باشد. شاید خودخواهانه به نظر بیاید اما، شک نکنید انسان های خودخواه در بلند مدت صدمات روحی کمتری دیده اند که هیچ، وقت بسیار بیشتری هم برای پیشرفت های شخصی داشته اند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه