صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ زیبایی انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ زیبایی

انتخابات ریاست جمهوری

- نوشته پرنس‌جان

درباره رای گیری برای انتخابات امریکا، این روزها خیلی ها کنجکاو هستند. به همین دلیل دو عکس و توضیح برای شما می فرستم. دفترچه ای به آدرس من ارسال شده است که در اصل برای همه امریکایی هایی که واجد شراط رای گیری هستند و ابراز تمایل کرده اند ارسال می شود.

American Life Style : Election 2016
American Life Style : Election 2016
American Life Style : Election 2016
American Life Style : Election 2016

در این دفترچه روز رای گیری شما، روی جلد نوشته می شود که گاهی ایالت با ایالت متفاوت است. همین طور طرز کار استفاده از ماشین های اخذ رای که به شیوه الکترونیک هستند. توضیحاتی درباره کاندیداها و همین طور سئوال و جواب هایی که می تواند شما را برای روز رای گیری آماده کند.

در عکس دوم، در انتهای دفترچه، بخشی وجود دارد که اگر شما در روز رای گیری اگر امکان حضور نداشته باشید، می توانید رای تان را همین جا نوشته، این بخش را جدا کرده و به آدرس مشخصی ارسال کنید. این بخش بیشتر برای افراد مسن، معلول یا پرمشغله گذاشته شده است که شانس رای دادن را از دست ندهند.

درباره رای گیری برای انتخابات امریکا، این روزها خیلی ها کنجکاو هستند. به همین دلیل دو عکس و توضیح برای شما می فرستم. دفترچه ای به آدرس من ارسال شده است که در اصل برای همه امریکایی هایی که واجد شراط رای گیری هستند و ابراز تمایل کرده اند ارسال می شود.

American Life Style : Election 2016
American Life Style : Election 2016
American Life Style : Election 2016
American Life Style : Election 2016

در این دفترچه روز رای گیری شما، روی جلد نوشته می شود که گاهی ایالت با ایالت متفاوت است. همین طور طرز کار استفاده از ماشین های اخذ رای که به شیوه الکترونیک هستند. توضیحاتی درباره کاندیداها و همین طور سئوال و جواب هایی که می تواند شما را برای روز رای گیری آماده کند.

در عکس دوم، در انتهای دفترچه، بخشی وجود دارد که اگر شما در روز رای گیری اگر امکان حضور نداشته باشید، می توانید رای تان را همین جا نوشته، این بخش را جدا کرده و به آدرس مشخصی ارسال کنید. این بخش بیشتر برای افراد مسن، معلول یا پرمشغله گذاشته شده است که شانس رای دادن را از دست ندهند.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه