صفحه اصلی سیاستسیاستِ اقتصادی فاصله طبقانی

فاصله طبقانی

نوشته پرنس‌جان
سیاستِ اقتصادی

خبرها را می خواندم و دیدم بخش اقتصادی دولت آقای روحانی تاکید می کند که ضریب جینی امسال در ایران پایین آمده است، این یک معنی خوشبینانه خوب دارد. این که فاصله طبقانی کمتر شده در ایران. چقدر این آمار درست است؟ مطمئن نیستیم. سیستم آمارگیری در ایران جامع نیست. مثلا اگر طبقه خیلی ثروتمند و خیلی فقیر در این نمونه گیری ها شرکت نکنند که احتمالا نمی کنند، ضریب جینی دقیق نیست. فقط براساس جمعیت بیشتر در دسترس برای آمارگیری است. البته Gini Coefficient یا ضریب جینی نمی گوید پولدار ها فقیرتر شده اند یا فقرا پولدارتر، اما فاصله طبقاتی را درباره اش با عدد حرف می زند. حال در ظاهر فاصله طبقاتی در ایران کمتر شده است. اگر در یک کشوری ضریب جینی صفر باشد یعنی برابری طبقاتی وجود دارد. چنین کشوری البته وجود خارجی ندارد!

پشت این ضریب جینی تئوری خیلی جالب دیگری هم هست. این که در یک کشور هرچقدر رشد نقدینگی داشته باشیم (پولی که در دست مردم است و حساب های شان) و همین طور بودن رونق اقتصادی در یک کشور می تواند باعث افزایش جرم، از هم پاشیده شدن خانواده ها، از دست رفتن زمین های کشاورزی و جنگل ها شود. این خلاف ذهنیت عموم است که فکر می کنند فقط فقر باعث افزایش جرم می شود. در میان آمارهای رسمی که دولت ایران ارائه می دهد، اعلام خط فقر، اعلامی رسمی نیست. نکته همین است. ضریب جینی با پایین آمدن اش نشان می دهد فاصله طبقاتی در ایران کم شده، اما ما می دانیم مردم ایران فقیر تر شده اند!

پس این احتمالا معنی اش ثروتمند شدن فقرا نیست، برعکس فقیرتر شدن ثروتمندان است! به همین دلیل آن ها درباره ضریب یا شاخص جینی هر سال عدد می دهند و درباره بیان خط فقر پرهیز دارند. اگرچه آقای روحانی خیلی مقصر نیستند در این مساله و بخشی اش نتیجه گلدوزی های آقای احمدی نژآد است. لذا درهر کشوری که زندگی می کنید، اگر به شما گفتند ضریب جینی در آنجا کاهش پیدا کرده، در نتیجه فاصله طبقاتی کمتر شده، باید سئوال کنید بسیار خوب، آیا مردم ثروتمندتر شده اند؟ آیا از تعداد فقرا کم شده است؟ و اگر شاخص ها نشان دهند مردم فقیر تر شده اند و چون طبقه های بالاتر به پایین ریخته اند ضریب کم شده، یعنی از ضریب جینی تنها دارد به عنوان یک تاکتیک تبلیغاتی استفاده می شود.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه