صفحه اصلی سیاستسیاستِ ایرانی بلاهت در مبارزه

بلاهت در مبارزه

نوشته پرنس‌جان
سیاستِ ایرانی

می گویند یک روز ملانصرالدین می رود به یک میهمانی و به او ژله تعارف می کنند. نمی خورد. اصرار از میزبان و انکار از ملا. تا این که میزبان می گوید خوب ملا جان بخور این را دیگر. قوت دارد، نیرو دارد، برای شب پنج شنبه‌ات خوب است. ملانصرالدین هم جواب می دهد آخر ساده دل، این اگر قوت داشت که اول خودش را نگاه می‌داشت! بلاهت در مبارزه مختص مبارزات ایدئولوژیک یا سیاسی در ایران نیست. در همه جای جهان هست. شما اگر تاریخ مبارزات چپ‌ها در بلوک شرق یا راست گرایان افراطی در اروپا و آمریکا را مطالعه کنید هم صحنه‌های مشابه می بینید. دچارِ توده ابله شدن، مرز نمی شناسد. می خواهم به این تصویر دقت کنید.

بلاهت در مبارزه

بلاهت در مبارزه

برداشت اول

بنده خدایی، در حال آتش زدن پرچم امریکاست. او این کار را احتمالا به نشانه تنفر می کند. قید احتمالا را به این سبب بکار بردم که “تصویر خود هزاران کلمه” است. و حال این تنفر نمایشی آنچنان در او کور است که این فرد درک نمی کند پرچم آمریکا نه نماد یک دولت، که نماد غرور، افتخارات و تاریخ مردم یک کشور است. بی احترامی به سرود ملی و پرچم یک کشور، بی احترامی به همه آدم های خوب و پاک و دانشمندان و اندیشمندان و کودکان و زنان معصوم متعلق به آن کشور هم هست. او اما آن را آتش می زند، چون کاری دیگر از دست اش بر نمی آید. یکی اش فکر کردن. تجزیه و تحلیل کردن. چون ساده دلی است که مختصات جهان را نمی شناسد، از پشت کوه آمده، و به اقتضای سن و مغز خام اندیشش، فکر می کند هرچه از او بخواهند باید آتش بزند، ویران کند، بدان بتازد. بی سئوال، بدون چرا. بدون تحقیق.

برداشت دوم

لطفا به دست او نگاه کنید. او پرچم کشوری را آتش می زند، که در همان لحظه، دارد یکی از مهمترین و مشهورترین محصولات لوکس ساخت همان کشور را نیز استفاده می کند! آیفون جان. اتفاقا در ایران می شود آیفون نخرید، از گرانترین گوشی ها نیز هست. بسیاری از امکانات آن نیز فعال نیست و اصولا نیمی از کارایی اش را در کشورهایی چون ایران از دست می دهد. اما این فرد، و بسیاری از مشابه های خودش، باز استفاده از محصول امریکایی را برای خود منفعت می بینند. ترجیح می دهند. آخرین مدل‌اش را هم خرند. مثل این است که شما بر علیه سپاه روم بجنگید، اما با شمشیر و زره خودِ روم به جنگ بروید. مسخره است؟ من به شما می گویم که هست.

مجید دوست دوران سربازی‌ام در ایران همیشه حرفی می زد. این که آدم را سگ بگیرد، اما جَو نگیرد. حال قصه بلاهت این مبارزان کوچولو است که از مبارزه کردن، تنها Presentation اش را انجام می دهند و بس. فرق نمی کند اصول گرا یا اصلاح طلب، چپ یا راست باشی، بلاهت، بلاهت است. به امید روزی که درک کنیم فیلتر شدن مغز ما، مصیبت بزرگتری است. به امید روزی که به جای راه آسانِ مبارزِ کور را تکثیر کردن، راه سختِ پرورش مبارز متفکر را پیش بگیریم. در آرزوی آرامش.

عکاس: هادی هیربدوش
منبع: خبرگزاری مهر
موضوع: تجمع دانشجویان مقابل دفتر سازمان‌ملل
اصالت عکس مورد تایید است و فتوشاپ نیست.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه