انقلاب اُرگانیک | قسمت دوم

هیسیِد (Hesiod) شاعر باستانی یونان، در یکی از کتاب‌هایش “Works and Days” قصیده‌ای افسانه‌ای دارد در نکوهش شَرِ حاصل‌ از کنجکاوی. قصه‌ی عبرت‌آموزی از این‌که چگونه میل به کنجکاوی در انسان‌ها، می‌تواند به جای “آگاهی”، ما را به سوی “عذاب و روان‌رنجوری” همیشگی‌ پرت کند. این‌که چگونه کنجکاوی و تجسس، … ادامه خواندن انقلاب اُرگانیک | قسمت دوم