صفحه اصلی تماس با پرنس جان

تماس با پرنس جان

نوشته پرنس‌جان
پرنس‌جان، از دریافت نظرهای خوانندگان و شنوندگان گفت‌آوا (پادکست) ها استقبال می‌کند. نظرهایی که منصفانه و سازنده بوده، به نویسنده کمک می‌کند تا بتواند ایده‌های بهتری را در این رسانه نوشتاری و گفتاری برای مخاطبش ارائه نماید. شما همچنین می‌توانید به‌جای استفاده از فرم زیر، با رعایت موارد خواسته شده، پیام خود را به آی دی تلگرام پرنس‌جان به آدرس princejan@  ارسال کنید.