صفحه اصلی هنر و معماری

هنر بخش جداناشدنی تمدن ایرانیان است. همان‌قدر که معماری تاریخ‌ساز ترین عنصر آن. با این حال فارغ از تمدن عظیمی از گذشتگان برای ما به جا مانده، سوادِ هنری و فهم معماری در میان ایرانیان معاصر قصه‌ای متفاوت پیدا کرده است. ما درباره هنر و معماری کمتر صحبت می کنیم و علاقه نشان می‌دهیم. اما گفتن و شنیدن درباره‌اش را باید از جایی دوباره شروع کرد…