صفحه اصلی آغاز نظرخواهی

آغاز نظرخواهی

نوشته مدیر

از زمانی که کنار می‌گذارید تا در این نظرسنجی شرکت کنید بسیار ممنون هستم. زمان تقریبی مورد نیاز برای این همکاریِ فکری، ۲۵ تا ۳۰ دقیقه است. مطمئن شوید زمان کافی برای اتمام آن را در اختیار دارید. هدف از این نظرسنجی بررسی کیفیت تولید محتوای در کانال پرنس‌جان از نگاه شما و همین‌طور فراهم شدن موضوعاتی در قالب مقاله از طریق برخی پاسخ‌های شما است. هویت شما در این نظرسنجی قابل تشخیص نمی‌باشد. در مقابل این انتظار وجود دارد به همه سئوال‌ها، خاصه آنجا که نیاز به نوشتن دارد با دقت پاسخ داده شود. محتوای این نظرسنجی تنها توسط پرنس‌جان قابل مطالعه و مطلقا در اختیار کسی یا نهادی قرار نخواهد گرفت. آیا همچنان مایل به این کمک فکری و شرکت در نظرسنجی هستید؟