صفحه اصلی گفت‌آوا
دسته بندی:

گفت‌آوا

  • فرهنگفرهنگِ زیباییگفت‌آوا

    نظافت

    نوشته پرنس‌جان
    نوشته پرنس‌جان

    من فکر می کنم آمریکایی ها خیلی های شان مردم تمیزی نیستند. این برخلاف تصور اغلب ایرانیان است. یعنی اگر بخواهم صادقانه بنویسم، ایرانی ها اتفاقا در رعایت نظافت و بهداشت از آن ها دقیق تر و کامل تر هستند. این یک مساله فرهنگی در میان شان است. حال بگذارید…